Over Ons

‘Een van de grootste uitdagingen van deze tijd is het reduceren van de emissie van broeikasgassen’

Missie

Climate Space NL biedt een onafhankelijk emissiemonitoringsysteem dat gebruik maakt van satellietdata om op bronniveau uitstoot van broeikasgassen te detecteren. Met als resultaat: zo’n 35 maal nauwkeuriger beeld dan nu. Dat wordt mogelijk gemaakt door de bijzondere Nederlandse kennis op dit gebied. Dit kan Nederland internationaal koploper maken in de informatievoorziening en monitoring van broeikasgassen.

microsoftteams-image-37

Ambitie

Het beperken van klimaatverandering is dé uitdaging van de 21e eeuw. Zonder actie komt de wereldwijde gemiddelde temperatuur aan het einde van de eeuw 3 tot 6 graden Celsius boven het pre-industriële niveau. Neerslagpatronen veranderen, gletsjers en permafrost smelten, de zeespiegel zal stijgen en de frequentie van extreem weer zal toenemen.

Climate Space heeft de ambitie om een belangrijke bijdrage te leveren aan het halen van de wereldwijde klimaatdoelstellingen. Onafhankelijke gegevens over de uitstoot van broeikasgassen is daarbij cruciaal. Met innovatieve satelliettechnologie en wetenschappelijke expertise, meten èn analyseren we gegevens over de uitstoot van broeikasgassen.

Climate Space NL garandeert een effectieve aanpak door de grote ervaring van alle betrokken partners.

Contact

Wilt u meer informatie? Stuur een email naar: info@climatespace.nl