ILT – Stakeholder en deelnemer

Jasper van Vliet is Chief Data Scientist van het innovatie- en datalab bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). ILT is de toezichthouder van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en tevens onderdeel van het consortium van Climate Space NL.

De inspectie van duurzaam, veilig en eerlijk

‘De ILT is een inspectieorganisatie met een zeer brede portfolio met meer dan 150 onderwerpen. Denk hierbij aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen. Daarvoor heeft de ILT een strategische koers uitgezet. Die koers houdt in dat we selectief, effectief en reflectief willen werken. Data gaat ons daarbij helpen. Bij het Innovatie- en datalab (IDlab) kijken we naar nieuwe datasets, technieken, toepassingen of een combinatie daarvan die ons helpen die koers aan te houden en onze maatschappelijke impact te maximaliseren’

‘Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat onze inspecteurs beter weten bij welke locaties ze eens moeten gaan kijken? Of hoe bouw je een activiteitenprofiel van een bedrijf met soms grote en complexe datasets?  Veranderen is moeilijk en het is een integratiezoektocht. Data, techniek en toepassing moeten echt samenkomen. En dan willen we ook nog weten hoe goed het werkt en wat de mogelijkheden zijn voor andere toepassingen.’

Flitspaal

‘In aanvulling op onze eigen expertise werken we met verschillende onderzoeksinstellingen en universiteiten samen om tot innovaties voor ons werkveld te komen. Een voorbeeld hiervan is de inzet van Tropomi (een satellietinstrument dat wereldwijd de luchtkwaliteit onderzoekt) voor het toezicht op de uitstoot van de scheepsvaart. Zo proberen we de emissies tijdens de hele reis van een schip precies in beeld brengen.’

Satellietbeelden van de uitstoot boven de mediterrane zee – bron: IOPscience

Dit is natuurlijk niet in te zetten op het niveau van een flitspaal, maar de data geeft ons wel degelijk nieuwe inzichten en een emissieprofiel.’ 

Satellieten voor beleid

‘In dit project participeren we vanuit onze technische kennis èn als stakeholder. De eindresultaten van Climate Space NL (CSNL) gaan ons helpen om ons toezicht naar een nieuw niveau te brengen. Het meedoen aan het consortium vanuit het perspectief van de eindgebruiker voelt dan ook vanzelfsprekend. Maar vanuit het IDlab hebben we ook een technische rol. We hebben een grote hoeveelheid kennis, een bijbehorend netwerk en we weten al goed wat een satelliet als Tropomi kan betekenen. Met de combinatie van kennis over de toepassing in de praktijk en de techniek, denken wij een waardevolle partner te zijn voor het consortium.’

‘Daarnaast is er nog een dynamiek. Een toezichthouder controleert of bedrijven zich aan de regels houden, maar de focus ligt niet op het maken van beleid. Er is natuurlijk wel altijd een interactie tussen het maken van wetten en hoe handhaafbaar, uitvoerbaar en fraudebestendig deze wetgeving voor ons als inspectie is. Maar andersom kunnen wij ook richting de beleidsmakers aangeven wat wij als mogelijkheden zien. Met CSNL werken we aan een zeer interessant middel voor toezicht. Door onze verbinding met beleidsmakers kunnen wij er aan bijdragen om die kansen te benutten. Beleid voor satellieten en satellieten voor beleid.’