Het voorstel is ingediend

Net voor 12 uur is het voorstel van Climate Space NL ingediend. Het is een departementaal voorstel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de derde tranche van het Nationaal Groeifonds.

Het voorstel houdt in dat Nederlandse partijen wereldwijd metingen uitvoeren van broeikasgasemissies (methaan en CO2) op installatieniveau, om de gemeten data vervolgens in te zetten voor dienstverlening, beleid en wetenschap.

Het Nationaal Groeifonds komt in juli met de uitslag.