Orbital Eye, een logische partner

Een van de partners van Climate Space NL is Orbital Eye. Het bedrijf is gespecialiseerd in het leveren van op satelliet-data gebaseerde monitoringsdiensten en heeft wereldwijd klanten. Arnaud van den Berg, Business Developer, vertelt waarom het eigenlijk heel logisch was voor Orbital Eye om deel te nemen aan het consortium van Climate Space NL.

‘Orbital Eye gebruikt satellietdata om kritische infrastructuur te monitoren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan pijpleidingen, zoals olie-, gas- en waterpijpleidingen. Je hebt natuurlijk meerdere vormen van kritische infrastructuur, maar daar ligt onze focus,’ legt Arnaud uit.

Monitoren van leidingen met satellieten

‘De grootste oorzaak van schade aan leidingen zijn activiteiten van derde partijen. Denk aan iemand die in de buurt van de leiding aan het bouwen of graven is en niet weet dat die leiding er ligt. Dan kan zo’n leiding per ongeluk geraakt worden, met alle gevolgen van dien. Traditioneel monitoren veel partijen hun leidingen met een helikopter of vliegtuig, of door zelfs met de auto het hele leidingtraject af te rijden. Wij houden toezicht met satellieten en rapporteren gedetecteerde activiteiten aan onze klanten over de hele wereld. Dat is een stuk efficiënter en betrouwbaarder dan de traditionele manier. Er zijn al klanten die volledig zijn overgestapt op monitoren via satelliet.’

Inzichten

‘Een vraag die wij vaak krijgen van klanten is of wij ook inzicht kunnen geven in methaan-emissies. Met onze huidige technologie is dat echter niet mogelijk, maar het meten van methaan-emissies kan wel degelijk met satellieten gebeuren. Toen we hoorden over het initiatief van Climate Space NL wisten wij dan ook snel dat we daarbij wilde horen. Vanwege onze positie kunnen wij dichtbij de eindgebruikers een interessante rol vervullen voor het consortium. Denk aan het delen van requirements en wensen vanuit de zakelijke doelgroep.’

‘Het consortium is natuurlijk nieuw. We kijken allemaal nog hoe we het beste een rol kunnen spelen hierin, maar er zijn een hoop interessante kansen!’