Klimaatwinst door satellietdata
Publieke en private spelers bundelen hun krachten voor een onafhankelijk emissiemonitoring­systeem

Download document

Onafhankelijk monitoringssysteem voor uitstoot broeikasgassen

Een van de grootste uitdagingen van deze tijd is het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Met als hoofddoel een net zero emissies in 2050. Het probleem van deze wereldwijde uitdaging ligt veelal bij individuele vervuilers. En met de huidige monitoringssystemen voor de uitstoot van broeikasgassen blijven de individuele vervuilers juist buiten schot. Climate Space NL biedt hiervoor een oplossing: een onafhankelijk emissiemonitoringsysteem dat gebruikmaakt van satellietdata om op bronniveau uitstoot van broeikasgassen te detecteren. Met als resultaat: zo’n 35 maal nauwkeuriger beeld dan nu.

Uitstekende kennispositie van Nederland

Nederland heeft unieke en jarenlange kennis op het gebied van de inzet van satellieten en dataverwerking. De inzet van deze kennis geeft Nederland een internationaal leidende rol in informatievoorziening en monitoring van de relevante wereldwijde klimaatuitdagingen. Wetenschappers, dataverwerkers en dienstverleners in Nederland spelen hierin een cruciale rol. Daarnaast creëert Climate Space NL nieuwe bedrijvigheid. Een uitzonderlijke kans voor Nederland.

Meer weten over het voorstel Nationaal Groeifonds?
Download document

Publieke en private spelers bundelen hun krachten om brede economische en maatschappelijke impact te realiseren in de strijd tegen klimaatverandering.

Meer weten? Neem contact op met ons via info@climatespace.nl